HOME

UMOWA ON-LINE

WYBÓR RODZAJU UMOWY

  WYBIERZ RODZAJ ODBIORCY
  WYBIERZ PRODUKT
  WYBÓR TARYFY (zaznacz)
  TYP UMOWY
  ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ (kWh/rok)

UMOWA ON-LINE

Start

MIEJSCE DOSTAWY

  RODZAJ OBIEKTU (zaznacz)

UMOWA ON-LINE

Start

DANE PUNKTU POBORU (PPE)

  DANE PUNKTU POBORU ENERGII (PPE)

PPE to numer punktu pobory energii elektrycznej. Można go odszukać na fakturze za prąd.


Numer licznika energii

Numer PPE

Moc umowna

  JEŚLI OBIEKT MA ZAINSTALOWANĄ INSTALACJĘ OZE

UMOWA ON-LINE

Start

ADRES MIEJSCA DOSTAWY

  ADRES MIEJSCA DOSTAWY (ENERGII / GAZU)

Kod pocztowy

Ulica

Nr, lokal

Miejscowość

Poczta

Województwo


UMOWA ON-LINE

Start

WYBÓR OFERTY

  ZAZNACZ WYBRANĄ OFERĘ
  • sprawdź

OPIS

zamknij

UMOWA ON-LINE

Start

DANE ODBIORCY

  DANE ODBIORCY / PŁATNIKA
Nazwa firmy

REGON

NIP / Nr dow.osob.

Rodzaj dok.

Nr KRS


Informacja:

zamknij

UMOWA ON-LINE

Start

ADRES ODBIORCY / SIEDZIBA FIRMY

  ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY

Kod pocztowy

Ulica

Nr, lokal

Miejscowość

Poczta

Województwo


UMOWA ON-LINE

Start

OSOBA DO KONTAKTÓW

  WPISZ Z KIM SIĘ KONTKTOWAĆ

Imię i nazwisko

Telefon kom.

Adres e-mailUMOWA ON-LINE

Start

ADRES DO KORESPONDENCJI

  ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny)

Kod pocztowy

Ulica

Nr, lokal

Miejscowość

Poczta

Województwo


UMOWA ON-LINE

Start

PRZEŚLIJ ZAŁĄCZNIKI

  ZAŁĄCZ KOPIE DOKUMENTÓW

Prosimy załączyć dokumenty źródłowe takie jak kopię ostatniej faktury za energię elektryczną i usługę dystrybucji (wymagane), akt własności (nowe obiekty), inne dokumenty (np. akt zgonu w przypadku zmiany strony umowy), oświadczenie o wykonaniu przyłącza przez Opertora (nowy obiekt). Uwaga: wczytywane pliki mogą być tylko w formatach graficznych pdf, png lub jpg!UMOWA ON-LINE

Start

OŚWIADCZENIA

  AKCEPTACJA REGULAMINU
  eFAKTURA
  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA ON-LINE

Start

OŚWIADCZENIA

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOB. c.d.

UMOWA ON-LINE

Start

UMOWA ZAWARTA

Dziękujemy za zawarcie umowy z ENIGA. Za chwilę na podany przez Panią / Pana adres e-mail zostanie przesłana umowa wraz z załącznikami. Prosimy o potwierdzenie otrzymania Umowy za pomocą poczty elektronicznej na adres nadawcy.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Biura Obsługi Klienta: tel. 22 213 13 50, czynny w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).